tisdag 7 maj 2013

Felbedömning

Tack vare en läsare, fick jag en länk skickad till mig från ett fall där två män blivit dömda på - vad Hovrätten i egenskap av andra instans bedömer som - falska anklagelser.

Och vet ni en sak till?
Hur mycket feminist jag än betraktar mig vara, hur många tjejgrupper jag än hållit i, hur många unga kvinnor jag än undervisat i kvinnligt självförsvar, hur mycket jag än haft kontakt med Brottsofferjouren i egenskap av en gång i tiden varandes ett eget brottsoffer, så anser jag fortfarande inte att det är ok att komma med falska anklagelser!

Inte för någon, vilket kön det än må gälla.
Mäns våld mot kvinnor är en styggelse för varje civiliserat land och ska aldrig accepteras, lika lite som fysisk eller psykisk misshandel av någon annan individ, oavsett kön, ålder, beroendeställning eller styrka.
Men lika lite som två fel gör ett rätt, vill jag vara med och verka för upprätthållandet av generaliseringar rörande det rådande klimatet där män är onda busar och kvinnor svaga offer.
             
Min alldeles egna högst personliga övertygelse är att det faktiskt existerar svaga individer som leker 'Vargen kommer',  för egen vinnings skull.
Lika övertygad är jag om att människor blir oskyldigt anklagade och dömda, på falska grunder.
Helst önskar jag att jag hade helt uppåt väggarna fel här i mina antaganden och 'troenden'!

Fortfarande hoppas och vill jag tro att svenskt rättsväsende gör så gott det kan - så länge vi har med utbildat folk att göra.
Därför, med risk för att bli tjatig, anser jag;
Att samtliga personer som är satta till att döma i rättsliga instanser har adekvat utbildning.
Att utredningar försiggår förutsättningslöst, utan alltför mycket subjektivt tyckande och förutfattade meningar.

Först då börjar vi närma oss något som kan kallas för rättssamhälle.
På riktigt!
Inga kommentarer: