onsdag 26 juni 2013

Borgarbracka eller gråsosse?

Hej hopp, så infekterad tv-licensfrågan blev på facebook.
Några tycker uppenbarligen att jag har rätt - andra att jag är ute och cyklar så stickor och strån rycker.
Vissa kommentarer på olika trådar har varit riktigt underhållande att läsa, andra mest en tröttsam upprepning av vad allmänt missnöjda individer säger om precis allting.

Nej, jag tycker inte att vi kan jämföra licensavgiften med en skatt.
Om vi inte slår bakut nu kommer det bli samma sak som med omsen, nuvarande momsen.
Från början en temporärt införd OmSättningsSkatt - numera något företagare kan 'dra av' och alla andra dödliga bara har att glatt betala.

Att ställa svensk tv (statligt finansierad och oberoende ?) samt dess avgift i motsatsförhållande till kommersiella krafter (hua, det vet väl alla att allt sådant som är reklamfinansierat är Hin Håles verk), är bara tröttsamt.
Jag ser inte på kommersiell tv.
Heller!

Antingen är just vi ett unikum till familj eller så har vi bara tagit ett medvetet beslut om att tv är inte något vi vill lägga tid på?
Min poäng är att, som jag skrev som svar på en kommentar på fb;

X; jag håller uppenbarligen inte med dig om vikten av att kunna ha tillgång till public service - till varje pris.
Det är just det jag vänder mig mot, jag vidmakthåller min rätt att välja vad jag vill titta, se eller läsa på och om.
Samtidigt är jag beredd att avsluta alla former av internettillgång i mitt eget hem, om tvångsinbetalning av något jag inte nyttjar blir de facto.
Jorden kommer inte sluta snurra, barn kommer fortfarande att födas osv, oavsett om svensk public service finns eller ej.

Du har däremot en poäng i att så pass saklig skildring av nyhetsflödet som möjligt är eftersträvansvärt.
Jag anser mig inte vara speciellt okunnig om världsläget, trots mitt tv-fria liv.
Kanske snarare tvärtom, eftersom jag lägger 'andra människors slötittartid', på att läsa vitt skilda tidningars hemsidor - och då inte bara Aftonbladet och Expressen, utan även större internationella drakar.
Jag har själv en fot inom mediavärlden och att anklaga vårt lands dagstidningar för att gå kommersiella värden till mötes är att förenkla uppdelningen mellan sossar-borgarbrackor.

I första hand är blogginlägget ett ställningstagande FÖR min individuella rätt och MOT överförmynderi - oavsett vilken färg regeringen anses ha.


Och min antagonist skrev så här;

De flesta av oss kan idag se på TV via datorn så det finns ingen anledning att skaffa en TV-apparat om vi bara ser på "TV" några få gånger i veckan. Det går bra att se på datorskärmen, speciellt om vi har en modern plattskärm av hyfsad storlek.

Det är så jag ser på TV och därför finner jag det fullt rimligt att betala licens. Speciellt som jag lyssnar mycket på P1 i SR.

Public service är mycket viktigt att slå vakt om även om de har vikt ner sig en bit för alliansregeringen. Utan Public service är vi hänvisade till att enbart se, lyssna på och läsa komersiella borgerliga massmedia.

Därför uppmanar jag alla som vill ha alternativ som står fria från kapitalets styrning av våra tankar att betala TV-licensen!


Om du vill ha en så allsidig nyhetsförmedlning som möjligt så tänk efter innan du instämmer och sprider vidare det förföriskt utformade budskapet. Vill du kunna se dokumentärer som ifrågasätter mäktiga ekonomiska intressen och se filmer utan att få reklam nerkörd i halsen så tänk efter en stund när du stöter på sådana när texter.

(Obs, inte mina stav- eller böjningsfel i detta direktkopierade stycke!)

Något som inte hör till saken alls är min roade min när jag läser orden; det förföriskt utformade budskapet.
Mycket har jag hört sägas om min verbala förmåga men just 'förföriskt' - det var nytt!

Sen undrar jag lite över vad detta stycket betyder:
Public service är mycket viktigt att slå vakt om även om de har vikt ner sig en bit för alliansregeringen. Utan Public service är vi hänvisade till att enbart se, lyssna på och läsa komersiella borgerliga massmedia.

Så vitt jag kan minnas från min barndoms svart-vita tv-tittartid, var den socialistiska propagandan allenarådande - och Svensk Radiotjänst existerade väl då också?
Ett flertal av de större dagstidningarna i landet har fortfarande en tydlig socialistisk grund att stå, likväl som det motsatta existerar, så någon större risk för att vi ska drabbas av enbart 'borgerlig massmedia' är en överdrift.

Därtill ska detta inlägg inte läsas som ett försvar för kommersiell/borgerlig/reklamfinansierad media - lika lite som det ska tolkas som något emot socialistisk/statlig/public servicemedia.
Jag struntar högaktningsfullt i vem som ligger bakom - jag vill inte betala för det i alla fall - eftersom jag inte anser det vara värt pengarna, inte nyttjar det, inte har bett om det men likafullt blir ålagd att betala för något jag trodde mig kunnat undvika genom mitt aktiva val att inte ha en ful burk ståendes i något hörn av huset.
 
Och det oavsett om jag betraktar mig vara en solidarisk borgarbracka eller en egoistisk sosse.


 

 

 

1 kommentar:

mångpappa sa...

Mycket bra! Jag brukar dock inte koppla ihop "förföriskt" med din verbala förmåga även om den är ypperlig.