torsdag 14 maj 2015

För många år sedan hade jag en odräglig vän!
En sådan som alltid tryckte på frätt

torsdag 7 maj 2015

Ibland önskar jag att mig tillbaka till ett mindre engagerat tillstånd.
Ändå vet jag inte riktigt var jag ska kunna placera denna utopiska period, rent historiskt sett?
Jag kan med ansträngning återkalla ett vist mått av naivitet, barnslig oskuldsfullhet och tilltro till vuxenvärlden - men att sätta in mig själv i det sammanhanget är komplicerat!