torsdag 4 juni 2009

Maktstrukturer!

Har just upptäckt något mycket fascinerande.
Inget världsrevolutionerande men en riktig aha-upplevelse i microklimatet som familjen består av.
Om en familjemedlem avviker under en längre sammanhållande period, ändras maktstrukturen och den hirarkiska ordningen inom enheten familjen!
När nyss nämnda familjemedlem återvänder, störs nyordningen.

Oroväckande om än inte helt oväntat!

Mest intressant att det kan handla om en relativt kort tidsperiod där nyorientering sker kring de som lever kvar inom enheten och där skillnaden blir så markant när "återvändaren" just återvänder.

Tänk att människan alltid verkar sträva efter de ouppnåeliga begreppen; harmoni och balans!?

Lever just nu med den insikten och erfarenheten!

4 kommentarer:

ullebengtsson sa...

Håller med om att det är mycket spännande.

Rebecka sa...

Jag har märkt att ni har plockat bort min stol vid matbordet också ;)

Mångmamma sa...

Ha, just den detaljen beror mest på en ytterst liten och kladdande herre...

Huskatt sa...

Livet förändras hela tiden. Ibland går det fort och oväntat, ibland långsamt.
Familjens uppbyggnad är meningen att ändras.
Och ibland, ibland gråter hjärtat.